УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информираме ви, че съгласно указания от Националното бюро за правна помощ, адвокатите, вписани в НРПП, които желаят да подават отчетите си по Единна електронна система за правна помощ (ЕЕСПП), следва да заявят това писмено, с оглед на провеждане на обучение за работа със същата.

Заявления ще се приемат в канцеларията на АК Бургас в срок до 29.08.2022 г., на хартиен носител или по електронна поща на адрес: sak_bs@abv.bg