Таксата за издаване на идентификационна карта е в размер на 10 лв.

Заплаща се по банков път по банкова сметка IBAN: BG33STSA93000003533303 или в брой в канцеларията на Адвокатска колегия - Бургас.