УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В заседание на 23.11.2022 г., Висшият адвокатски съвет взе решение да сключи договор за застраховка „Професионална отговорност на адвокатите” ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” ЕАД, с период на действие от 23.01.2023 г. до 22.01.2024 г.

В хода на водените преговори със застрахователя, в допълнение към преференциалните условия по професионалната застраховка, бяха договорени такива и по редица други застраховки, видът и условията на които предоставяме за запознаване в закритата секция на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет, където са обявени и Общите условия по застраховката „Професионална отговорност на адвоката”.