Адвокатски съвет-Бургас, информира членовете на АК-Бургас за предстояща съвместната инициатива на Адвокатския съвет и Висшия адвокатски съвет.
По повод 25 октомври - Ден на европейските адвокати, 01 ноември - Ден на народните будители и 22 ноември - Ден на българската адвокатура, от членовете на Адвокатска колегия-Бургас, ще бъдат засадени 25 декоративни дръвчета и подарени на жителите на гр.Бургас.