Уважаеми когели,

Приложено ви представяме писмо от Центъра за изследване на демокрацията с покана за участие в семинар на 27 октомври 2023 г. в гр. София.

Линк за регистрация за участие в семинара:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDp6fMSUq6U2HNGoTIrrZhnDvtrJk7IimzYi9mmCsutUhazg/viewform?usp=sf_link