Заключение на генералния адвокат по дело C 106/22 | Xella Magyarország

Генерален адвокат Ćapeta: Правото на Съюза по принцип не изключва национална правна уредба, която допуска скрининг на директни чужди инвестиции с произход от трети държави, дори да са направени чрез установено в Съюза дружество.


cp230057bg.pdf
pdf, 221 KB