Уважаеми колеги,

Поради ниският интерес и малкото записали се за обявеният двудневен семинар на 27-28.09.2019 г., същият се отменя.