Информираме Ви, че от 18.12.2023 година ще започне предоставянето на стикери за заверка на адвокатски карти за 2024 година.