Информираме Ви, че от 16.12.2020 година (сряда) ще започне предоставянето на стикери за заверка на адвокатски карти за 2021 година.


Напомняме, че във връзка със създадената епидемиологична обстановка достъпът до офиса на Адвокатска колегия - Бургас се осъществява при спазване на следните санитарно-хигиенични и противоепидемични мерки:

- Влизането в помещението се осъществява само след дезинфекция на ръцете чрез поставения дезинфектант на входа на канцеларията.

- Допускат се единствено лица, които имат поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата.

- Размяната на книжа, документи и други между посетители в офиса и служителите, да се извършва през поставения във входния коридор параван.

- В канцеларията да бъдат допускани за влизане не повече от две лица при спазване на дистанция между лицата най-малко 1,5 метра.

- Не се допускат лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема, затруднено дишане и др.).


Моля бъдете отговорни и спазвайте инструкциите за безопасност!