Немската Фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите, организират Многостранна стажантска програма за адвокати, в която е поканен да участва един български адвокат, отговарящ на условията, посочени от организаторите: да е младши адвокат на възраст до 35 години към датата на започване на стажа, да има високо ниво на владеене на немски език, (което трябва да се докаже чрез езиков тест, ако това бъде поискано от Немската фондация за международно правно сътрудничество) и да практикува в областта на гражданското и търговско право.. Стажът не е отворен за адвокати, които: работят за немска правна кантора или такава, която оперира от името на немска правна кантора; работят за правна кантора, която има офиси, находящи се в Германия; работят за правна кантора, която е партньор на правен офис на находящата се в Германия правна кантора.

Стажът ще се проведе в периода 23 август — 30 септември 2022 г. в град Бонкьонигсвинтер, като предварителната програма е следната:

 • август 2022 г . — пристигане в Бон/ Кьонигсвинтер
 • август — 1 септември 2022 г. - Встъпителен семинар в Бон/ Кьонигсвинтер
 • 2 септември — 27 септември 2022 г. — Стаж в немска адвокатска кантора
 • 28 - 29 септември 2022 г. - Заключителен семинар в Бон/Кьонигсвинтер
 • 30 септември 2022 г. — отпътуване.

В съответствие с разпоредбите на ЕС и с оглед на продължаващата пандемична ситуация ще е необходим пълен ваксинационен курс срещу коронавируса за участие в стажантска програма.

Организаторите поемат следните разходи:

 • Храна и настаняване по време на встъпителния и заключителния семинар;
 • Пътни разноски от мястото на встъпителния семинар до мястото на стажа и от мястото на стажа до заключителния семинар;
 • Настаняване на мястото, на което ще се проведе стажът (ако настаняването бъде резервирано от участниците, разходите за него ще бъдат покрити до максималния размер, определен чрез предварителна консултация, проведена с Немската фондация за международно правно сътрудничество);
 • Еднократна стипендия по време на стажа в размер на 550 евро;
 • Здравна застраховка, която покрива разходите за медицинско лечение в Германия, което може да възникне в случай на заболяване или в резултат на злополука по време на престоя;
 • Разходите по пътуването до въвеждащия семинар в началото на стажантската програма и разходите от заключителния семинар в края на програмата трябва да се покрият от участниците;
 • Стипендията, която се отпуска, няма да бъде достатъчна за покриване на всички лични нужди по време на стажа. Поради това, ще бъде необходимо стажантите да си осигурят и допълнителни средства.

Лични разноски на участниците:

Ако поради лични или други причини успешното завършване на стажантската програмата бъде застрашено или се окаже невъзможно, организаторите си запазват правото преждевременно да прекратят участието в програмата на съответния участник. В такъв случай участникът следва да покрие допълнителните разходи по завръщането си, които биха могли да възникнат поради по-ранното му отпътуване.

Във връзка с определяне на участника в стажа, ще се проведе изпит по немски език на 13.04.2022 г. от 9:30 ч. в сградата на Висшия адвокатски съвет — гр. София, ул. „Калоян” 1-А.

В случай, че желаете да участвате в изпита, моля изпратете (чрез съответната адвокатска колегия) молба с трите си имена и висшето учебно заведение, което сте завършили, автобиография на немски език, мотивационно писмо на немски език, актуална цветна снимка (паспортен формат с добра резолюция), копие от паспорта, документ за владеене на немски език и удостоверение от съответната колегия, че в момента практикувате адвокатската професия.

Всички документи трябва да бъдат получени във Висшия адвокатски съвет не по-късно от 08.04.2022 г., препратени задължително чрез съответната адвокатска колегия.