УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 02.09.2021 г. канцеларията на колегията ще работи с адвокати и граждани до 12.00 ч. поради ангажираност на служителите с насрочени дисциплинарни дела от Дисциплинарния съд към АК-Бургас.

Благодарим за разбирането!