Уважаеми колеги, АС - Бургас ви уведомява, че всички дължими суми за членски внос (в това число за АК-Бургас и за ВАдвС), следва да се превеждат само по сметката на АК-Бургас, посочена в сайта на колегията. В платежните нареждания/вносни бележки изрично отбелязвайте за кой от органите каква сума внасяте и за какъв период.