Уважаеми колеги,

В приложения файл Ви изпращам списък на предстоящите семинари в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" през м. октомври 2022 г. заедно с линкове за участие онлайн, чрез платформата Zoom, в тези от тях, за които е предвидена хибридна форма на провеждане.

В посочения период ще се състои Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати (10-14 октомври 2022 г.), който е изцяло присъствен и участието в него е възможно след предварителна регистрация и заплащане на такса за участие от кандидатите за адвокати и младши адвокати ( линк с повече информация).

На 25 октомври 2022 г. (вторник) от 13:00 ч. в гр. София, Централен военен клуб, зала 1., ще се проведе конференцията на тема: „Достижения и практически предизвикателства пред прилагането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи” (посветена на 30-годишнината от ратифицирането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи от Република България), в която участие ще вземат д-р Павлина Панова – председател на Конституционни съд, съдия Лада Паунова – зам.-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия, Мария Димитрова – правителствен агент в дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ към Министерство на правосъдието, адвокат Михаил Екимджиев от Пловдивската адвокатска колегия, Здравка Калайджиева – съдия в Европейския съд по правата на човека (2008-2015 г.), адвокат София Разбойникова от Софийската адвокатска колегия. За това събитие ще получите допълнително покани. Участие в конференцията може да се заяви на нашия мейл coa@abv.bg с посочване на трите имена, личен адвокатски номер, колегия, мейл и телефон за връзка на съответния участник, като местата за събитието са ограничени.

Друг акцент в програма е и провеждането на въвеждащо обучение за нововписани и младши адвокати, което ще се състои в ЦОА на 20 и 21 октомври 2022 г. (четвъртък и петък) от 10:00 ч. до 17:00 ч. с лектори: адвокат Валентина Бакалова, адвокат Николинка Мянкова и адвокат Рена Стефанова. Участието на новоприети колеги е силно препоръчително.

Оставам на разположение при възникнали въпроси и нужда от съдействие.

Томислав Тошков

Главен секретар на ЦОА "Кръстю Цончев"