Уважаеми колеги,

Предстоящите хибридни семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през м. септември 2022 г., които ще се излъчват онлайн чрез платформата Zoom, са:


19.09.2022 г. (понеделник) от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: "Обжалване на решенията по реда на ГПК“ – I част“

Лектор: Борислав Белазелков - дългогодишен съдия във Върховния касационен съд

Линк за Zoom участие:

Topic: „Обжалване на решенията по реда на ГПК“ – I част

Time: Sep 19, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83286907064?pwd=SUs3U2tXMTR2bHFyeU9VbGJiaGpYUT09

Meeting ID: 832 8690 7064

Passcode: 805976

20.09.2022 г. (вторник) от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: "Обжалване на решенията по реда на ГПК“ – II част“

Лектор: Борислав Белазелков - дългогодишен съдия във Върховния касационен съд

Линк за Zoom участие:

Topic: „Обжалване на решенията по реда на ГПК“ – II част

Time: Sep 20, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88146170346?pwd=cDZyTVFWcjlxcVhpUUlOakdFNGl6dz09

Meeting ID: 881 4617 0346

Passcode: 920882

27.09.2022 г. (вторник) от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: "Последните промени в Кодекса на труда и относимите към тях изменения в КСО“

Лектор: гл. ас. д-р Цвета Попова

Линк за Zoom участие:

Topic: „Последните промени в Кодекса на труда и относимите към тях изменения в КСО“

Time: Sep 27, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87290275627?pwd=RlJLZ05IQXVzVmVpdVVKelk1Z0NCdz09

Meeting ID: 872 9027 5627

Passcode: 426084

28.09.2022 г. (сряда) от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: "Касационно обжалване и възобновяване на наказателни дела - практически аспекти“

Лектор: съдия Валя Рушанова

Линк за Zoom участие:

Topic: „Касационно обжалване и възобновяване на наказателни дела - практически аспекти“

Time: Sep 28, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84777219270?pwd=eGtmVC9WUFVMVU9ScmNhUzFOZjh1UT09

Meeting ID: 847 7721 9270

Passcode: 872005

30.09.2022 г. (петък) от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: "EIDAS2 – промените в регламента и бъдещето на цифровата идентичност в ЕС, правни аспекти. Какво променя самодостатъчната идентичност в правно отношение?“

Лектор: адвокат Жулиета Мандажиева

Линк за Zoom участие:

Topic: „EIDAS2 – промените в регламента и бъдещето на цифровата идентичност в ЕС, правни аспекти. Какво променя самодостатъчната идентичност в правно отношение?“

Time: Sep 30, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87846410002?pwd=ckNOOXdPYjdLbG16eDRUYTVoNkptUT09

Meeting ID: 878 4641 0002

Passcode: 083673