Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ И АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – БУРГАС ОРГНИЗИРАТ ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ, ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ, НА ТЕМА:

„ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ И КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА”

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев

Ден: 13. 12. 2019г., гр. Бургас

Час: 09:30 – 17:30 ч.

Място на провеждане: БСУ, зала № 101

Семинарът е предназначен за повишаване на квалификацията на вписаните в НРПП адвокати, поради което изискване на НБПП е всички вписани в НРПП адвокати, осъществяващи правна помощ по наказателни дела, да вземат участие в него.