ПОКАНА

за участие в обучителен семинар по Проект SMEDATA

Уважаеми госпожи и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в безплатен обучителен семинар по международния проект SMEDATA* във връзка с ефективното приложение на GDPR.

Участници в проекта са Комисията за защита на личните данни, съвместно с: АПИС Европа, Съюза на юристите в България, адвокатско дружество EY, българския филиал на Европейската асоциация на жените - юристи, италианския надзорен орган и Римския университет „Рома Тре“.

Обученията са насочени към представители на малкия и среден бизнес. Целта им е повишаване на осведомеността на представителите на МСП, както и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка на защитата на личните данни.

Лектори ще бъдат представители на КЗЛД, адвокатско дружество Ърнст и Янг, а колегите от АПИС Европа АД ще демонстрират безплатното мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“.

Програма на обучението

 • Защитата на личните данни в Европейската и национална правна рамка
  • Нормативни източници в областта на защитата на личните данни. Цели и обхват на GDPR
  • Концепцията за личните данни. Общите принципи на GDPR, отнасящи се до обработката на лични данни. Ревизираната национална правна рамка
 • Обработката на личните данни: правни основания, страни и права на заинтересованите страни
  • Правни основания за обработване
  • Информацията: съдържание, срокове и методи на обработката
  • Разграничение между администратор, съвместен администратор, обработващ, други ангажирани администратори. Права на заинтересованите страни
 • Обработката на лични данни в малките и средни предприятия
  • Събиране и обработка на лични данни за управление на човешките ресурси. Събиране и обработка на лични данни в контекста на трудовото правоотношение
  • Роли и отговорности на организациите при обработката на лични данни. Използване и съхранение на данни. Кодекси за поведение. Сертификати. Обработка на данни за маркетингови цели
 • Управление и отчетност. Международни трансфери
  • Управление на защитата на личните данни и принцип на отчетност в организациите. Роля и задължения на длъжностното лице по защита на данните. Регистър на дейностите по обработка
  • Анализ на риска и идентифициране на технически и организационни мерки. Управление на нарушенията, отнасящи се до защитата на личните данни
  • Международното измерение: трансфер на данни и процедури за сътрудничество и съгласуваност.

Участието в тези обучения е безплатно за представителите на целевата група обучаеми, но предвид ограничените места е необходима регистрация.

Във връзка с гореизложеното, Екипът на проект SMEDATA има удоволствието да Ви покани да участвате в обучителните семинари в София, Варна, Бургас, Плевен и Велико Търново при следния график:

 • София – 2 октомври 2019 г. (2 паралелни събития) - София Тех Парк, сграда "Джон Атанасов", бул. „Цариградско шосе“ № 111:
  Обучителен семинар за представители на МСП - регистрация
  Обучителен семинар за юрисконсулти и правни консултанти на МСП - регистрация
 • Варна – 7 октомври 2019 г. (2 паралелни събития) - гр. Варна, Rosslyn Dimyat Hotel Varna, https://dimyat.rosslyn-hotels.com/bg:
  Обучителен семинар за представители на МСП - регистрация
  Обучителен семинар за юрисконсулти и правни консултанти на МСП - регистрация
 • Бургас – 8 октомври 2019 г. (2 паралелни събития) - хотел Аква Бургас, http://burgas.aquahotels.com/ , бул. Демокрация, комплекс Лазур:
  Обучителен семинар за представители на МСП - регистрация
  Обучителен семинар за юрисконсулти и правни консултанти на МСП - регистрация
 • Плевен – 24 октомври 2019 г. - гр. Плевен, https://hotel-balkan.com/, бул. Русе 85 - регистрация
 • Велико Търново – 25 октомври 2019 г. - регистрация - мястото се уточнява и ще бъде обявено допълнително.

Регистрацията започва в 9.30 ч.

Официално откриване - 10.00 ч. и обучението ще продължи до 17.00 ч.

Ще се радваме на Вашето участие в работата на семинара.

*Целта на международния проект „SMEDATA“ е „Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани“. Неговото изпълнение е съфинансирано от Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020” на Европейския съюз.

В рамките на проекта SMEDATA е предвидено провеждането на 24 обучения, насочени към представители на малкия и среден бизнес в България и Италия. Целта им е повишаване на осведомеността на представителите на МСП, както и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка на защитата на личните данни.

С уважение,
Екипът на Проект SMEDATA
https://smedata.eu/index.php/bg/
https://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=1542