Уважаеми колеги, Адвокатски съвет-Бургас, съвместно с ЦОА организира за членовете на АК-Бургас семинар на тема:

"Сделки с търговско предприятие, дялове в ООД и акции. Защита при дружествени спорове – иск по чл. 71 ТЗ, иск по чл. 74 ТЗ, иск за установяване на нищожност на решение."

Лектор: доц. д-р Николай Колев - адвокат от САК.

дата на провеждане: 07.10.2022 г.

място на провеждане: остров "Света Анастасия".

Програма:

10:00 ч. – отпътуване от Магазия 1 на Пристанище Бургас

10.30 ч. – пристигане на остров „Света Анастасия“

11.00 ч. – 13.00 ч. :

– Сделки с търговско предприятие, дялове в ООД и акции.

13:00 ч. - 14:30 ч. обяд (свободна консумация).

14:30 ч. – 16:00 ч.

– Защита при дружествени спорове - иск по чл. 71 ТЗ, иск по чл. 74 ТЗ, иск за установяване на нищожност на решение.

16:00 ч. отпътуване за гр. Бургас

Цена на билета за кораба в двете посоки на човек – 28.00 лв. (заплаща се предварително в срока за записване).

Максимален брой участници (съобразен с капацитета на залата) – 40 човека, като определяща е поредността на записване и плащане на таксата за пътуване.

При добра метеорологична прогноза и възможност за провеждане на семинара на откритата сцена на острова, максималният брой участници е 100 човека.

След попълване на местата (40 бр.) и при възможност за провеждане на семинара на откритата сцена, всички останали желаещи ще бъдат уведомени допълнително за възможността да вземат участие.

Записване за участие в офиса на АК-Бургас, краен срок 23.09.2022г. вкл.

Плащането на таксата за пътуване се извършва в брой в офиса на АК-Бургас.