Уважаеми колеги,

Адвокатски съвет-Бургас, съвместно с ЦОА организира за членовете на АК-Бургас семинар на тема:

„Съдебна делба – Обща характеристика на съдебната делба-същност на правото за делба като субективно потестативно право; предявяване на иск за делба, участници /Право на наследяване по закон, по завещание, Прехвърляне на наследствени права; Юридическите лица като страни в делбата; Държавата и общината/; развитие на делбения процес; особености на първата и втората фаза – видове искове, оспорвания, възражения в делбеното производство; Оспорвания по чл.76 ЗН; Предмет на доказване и доказателствени средства по всеки от тях, тежест на доказване; Способи за ликвидиране на съсобствеността; недействителност на делбата; пороци на делбения акт; експертизи и особености на делбеното производство, свързани със страните и с предмета; Претенции за извършване на съдебната делба-начини и срокове за предявяване.” – 24 академични часа.

Лектори:

съдия Емануела Балевска и съдия Камелия Маринова

дата на провеждане: 29 и 30.09.2023 година и 01.10.2023 година – петък, събота и неделя

място на провеждане: Културен дом НХК (пл."Тройката" № 1)

Записване за участие в офиса на АК-Бургас на и-мейл адрес sak_bs@abv.bg или тел.056815081.

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ ДО ПЪРВИТЕ 80 ЗАПИСАЛИ СЕ!!!

график на провеждане:

Петък – 29 септември от 10:00 ч. до 18:00 ч.

Събота – 30 септември от 10:00 ч. до 18:00 ч.

Неделя – 1 октомври от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Приложено може да се запознаете с програмата на семинара.