Уважаеми колеги,

Адвокатски съвет-Бургас, съвместно с ЦОА организира за членовете на АК-Бургас семинар на тема:

Административноправен статут на недвижимите имоти в границите на урбанизираните територии и значението му за разпореждането, ползването и застрояването им Презумпция за достоверност на данните в кадастралната карта. Спор за материално право по чл. 54, ал. 2 ЗКИР. Основно и конкретно предназначение на поземлените имоти в границите на урбанизираните територии по Закона за устройство на територията. Значение на административноправните режими за застрояване на поземлените имоти в границите на урбанизираните територии”.

Лектор: адвокат Валентина Бакалова

дата на провеждане: 12 и 13.01.2024 година – петък и събота

място на провеждане: конферетна зала на х-л "България", гр.Бургас ул."Александровска" № 21

Записване за участие в офиса на АК-Бургас на и-мейл адрес sak_bs@abv.bg или тел.056815081.