АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БУРГАС

съвместно с Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

ОРГНИЗИРАТ СЕМИНАР НА ТЕМА:

„Родителската отговорност през призмата на ревизираната версия на Регламент 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.

Правоприлагането по ЗЗДН без конкуренция с правото на семеен живот – новите развития в съдебната практика.

Какво трябва да знае адвокатът?

Лектор: Йорданка Бекирска– адвокат от Софийска адвокатска колегия

15. 11. 2019г., гр. Бургас

10:00 – 13:00 ч.

- Производствата по дела за родителска отговорност при наличие на международен елемент. Относимото право при едностранна промяна на местоживеенето на детето от единия родител в друга държава. Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. Приложение и специфики;

- родителската отговорност през призмата на ревизираната версия на Регламент 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност;

- международният стандарт според ЕСПЧ;

- какви са промените и ще се отразят ли на съдебната процедура?

14:00 – 15:30 ч.– Производството по ЗЗДН:

- международният стандарт за защита на пострадалите лица, разпределяне тежестта на доказване, събиране на доказателства, срокове за търсене на защита;

- Заповедта за незабавна защита и Заповедта за защита – кога и дали престават да действат? Подлежат ли на изменение?

- Процесуално представителство на малолетни и непълнолетни в процеса по ЗЗДН.

15:45 – 17:00 ч.–„Правото на семеен живот – чл. 8 ЕКПЧ“ – как да остане защитено и гарантирано при данни за извършено домашно насилие?

17:00 – 18:00 ч. – как със силата на закона да предизвикаме промени в правоприлагането по ЗЗДН, без да е необходимо да се измени текстът на закона?

Място на провеждане: Зала 4, к-с "Флора", Морска градина-Бургас.