Адвокатски съвет - Бургас и ЦОА "Кр.Цончев" организират на 29.06.2019г. семинар на тема:

"Съществени процесуални нарушения на досъдебното производство"

Място: Окръжен съд - Бургас, Зала 2
Час:
9.30 - 17.00

Лектор: КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ

Красимир Шекерджиев е член на ВСС, избран от квотата на съдиите. Ocвен като съдия във ВКС осъществява дейност и като преподавател в НИП и ЦОА.

Програма семинар 29.06.2019
Програма семинар 29.06.2019