Адвокатски съвет - Бургас и ЦОА "Кр.Цончев" организират на 17.05.2019г. семинар на тема:

"Неравноправните клаузи в потребителските договори /договор за потребителски кредит, за предоставяне на мобилни услуги, на електро и топлоенергия, в застрахователните договори/. Потребителският кредит - актуални проблеми и относимата практика на СЕС и ВКС"

Място: Културен център “Морско казино”, Зала “Петя Дубарова”
Час: 9.30
Лектор: Адвокат Веска Волева (Софийска адвокатска колегия)