Съобщение от избирателната комисия за избор на делегати.

(допълнителен избор на 5 февруари 2017 г.)

Уважаеми колеги,

На 29 и 28 януари 2017 г. общото събрание на колегията избра 7 (от необходими 18) делегати, които получиха необходимото мнозинство от половината плюс един от действителните гласове.

Затова ще се проведе балотаж (допълнителен избор по чл. 108 от З.Адв.) за останалите 11 на 5 февруари, неделя, 2017 на адреса на Бургаската адвокатска колегията, с начало 10:00 ч. до 16:00 г.

На допълнителния избор ще се изберат първите 11 кандидат делегати по брой гласове. (чл.108, ал.4 от ЗАдв.).

Това е продължение на изборите от 28 и 29 януари 2017 г., а не ново събрание.

Поради това, условия, за право на глас са еднакви както за 28 и 29 януари, така и за допълнителния избор.

1. Изискването да е платен членски внос се отнася за месец декември 2016 г., независимо че допълнителният избор е през м. февруари 2017.

Както е споменато и по-горе, мнението на комисията е, че„ допълнителния избор е продължение на първоначалния” (Решение No 275от 25.10.2011 г. на ВКС по гр.д. No 553/2011 г. ). Балотажът е в рамките на редовното общото събрание на колегията от 28 и 29 януари 2017. Плащането на членския си внос за месец януари 2017 г. означава, че е платено и за месец декември 2016, а плащането за декември е достатъчно за гласуване на допълнителния избор .

2. Пълномощните, представени на 28 и 29 януари ще се приемат на балотажа без значение, дали изрично споменават допълнителния избор. Не е нужно да се подновяват пълномощни за балотажа.