Решения на Съда по дела C‑623/20 P | Комисия/Италия и C-635/20 P | Комисия/Испания и Италия

Съдът потвърждава незаконосъобразността на две обявления за конкурс на EPSO, ограничаващи избора на втория език до английски, немски или френски.

Не е доказано, че това ограничаване е обосновано от интереса на службата новоназначените лица да бъдат незабавно оперативни.cp230028bg.pdf
pdf, 326 KB