cp230002bg.pdf
pdf, 207 KB

Решение на Съда по съединени дела C‑702/20 | DOBELES HES и C-17/21 | GM

Въвеждането на държавна помощ само по себе си не може да произтича от съдебно решение.