Решение на Съда по дело C‑5/22 | Green Network (Разпореждане за възстановяване на разходи).

Националните регулаторни енергийни органи могат да имат правомощие да разпореждат на електроенергийните предприятия да възстановят сумите, събрани в нарушение на изискванията за защита на потребителите.


cp230055bg.pdf
pdf, 211 KB