Решение на Съда по дело C‑205/21 | Министерство на вътрешните работи (Регистрация на биометрични и генетични данни от полицията)

Системното събиране за полицейска регистрация на биометрични и генетични данни от всяко лице, привлечено като обвиняем, противоречи на изискването за гарантиране на засилена защита при обработването на чувствителни лични данни.


cp230016bg.pdf
pdf, 217 KB