Решение на Съда по дело C 393/21 | Lufthansa Technik AERO Alzey

Съдът уточнява понятието „изключителни обстоятелства“, позволяващи на компетентния съдебен орган да спре принудителното изпълнение на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание.

Националният съд на държавата членка на принудителното изпълнение трябва да спре производството, когато изпълняемостта на решение, удостоверено като европейско изпълнително основание, е спряна в държавата членка по произход.


cp230032bg.pdf
pdf, 222 KB