Решение на Съда по дело C 349/21 | ХЯ и др. (Основания за разрешение за подслушване на телефонни разговори)

Актовете, с които се разрешава подслушване на телефони, могат да не съдържат индивидуализирани мотиви.

Всъщност задължението за мотивиране не е нарушено, когато актът се основава на подробно и обстоятелствено искане на компетентния наказателен орган и мотивите за разрешението могат лесно и недвусмислено да бъдат изведени при съвместен прочит на искането и на разрешението.


cp230030bg.pdf
pdf, 206 KB