Решение на Общия съд по дело T‑163/21 | De Capitani/Съвет

Съветът трябва да предостави достъп до документите, изготвени в рамките на неговите работни групи, свързани със законодателната процедура за изменение на Директивата относно годишните финансови отчети

Общият съд констатира, че нито един от мотивите, възприети от Съвета, не позволява да се приеме, че оповестяването на спорните документи би засегнало сериозно, конкретно и действително, а не хипотетично, съответния законодателен процес.


cp230015bg.pdf
pdf, 219 KB