Колеги,

Процедура BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия вече е отворена за кандидатстване. След подадените становища в рамките на общественото обсъждане, условието за допустими кандидати вече е променено и включва и адвокатските дружества:

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата.

Крайният срок за кандидатстване е: 19.12.2022 г. 16:30 ч.

https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/