Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание покана от сдружение „Споразумения“ и сдружение „Център за разрешаване на спорове“ в професионална работна среща на тема "Задължителната медиация - трудности и ползи за работата на съдиите и адвокатите".

Работната среща ще се проведе на 27 юни, от 16.00 ч. до 18.00 ч., онлайн.

По време на срещата ще има осигурен превод на български език.

Темите, които ще бъдат представени, са:
1. Как функционира един съдебен център за медиация във Федералните и щатски съдилища в Ню Йорк?
2. Вътрешен поглед върху работата на програмата за медиация в Окръжен съд за Източен Окръг на Ню Йорк и Задължителната медиация в Районните и Апелативни съдилища в Ню Йорк.
3. Притеснения и Ползи за съдиите и адвокатите във връзка с медиацията – предизвикателства и ползи за работата им.
4. Притеснения и ползи за страните във връзка със задължителната медиация.

Водещите: съдия Робърт Леви, ръководител на програмата за медиация на Един от най-големите съдилища в САЩ – Източени окръг на Ню Йорк, Даниел Шалов-юрист-медиатор, Администратор на програмата за медиация.

Съдия Робърт Леви е ръководител на Програмата за алтернативно разрешаване на спорове в Окръжен съд за Източен окръг на Ню Йорк, който е един от най-големите в САЩ. Съдия Роб Леви има над 30 години опит в медиацията – както в управлението на съдебни програми, така и в провеждането на медиации, работа с адвокатите на страните. Самият той е провел хиляди медиации, както и редица обучения за адвокати и съдии. Съдия Робърт Леви е един от най-важните съветници в процеса на изграждане на медиацията в съдебни центрове в България, в България, като през периода 2011-2016г. е консултирал (със съдействието на съдия Евгени Георгиев) изграждането на съдебни програми за медиация в България – голяма част от неговите идеи и съвети са вече реалност.

Даниел Шалов е юрист-медиатор, администратор на програмата за Алтернативно разрешаване на спорове в Окръжен съд за Източен окръг на Ню Йорк.

За да се включите е необходимо да потвърдите участието си на office@bgmediation.com до 26 юни.

Ще получите линк към платформата, където ще се проведе срещата, на 27 юни, през деня.