Висшия адвокатски съвет предлага на вниманието на адвокатите от АК-Бургас проект за изменение на ГПК, в частта за заповедното производство, по проект "Продължаваща реформа в заповедното производство" изработен под егидата на Висшия съдебен съвет. Всеки адвокат, който има предложения, коментари и бележки по предложените промени може да ги изпрати на електронната поща на Висшия адвокатски съвет: arch@vas.bg с явно копие до Адвокатска колегия Бургас на sak_bs@abv.bg в срок до 14.02.2022 г.