УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – БУРГАС,

Уведомяваме Ви, че ЦОА „Кръстю Цончев“ е изпратил в АК-Бургас следните издания на конституционния съдия проф.д.ю.н. Атанас Семов:

1. „10 минути с правото на ЕС“ – Наръчник за адвокати;

2. „Най-важното за Правото на ЕС“ – Требник;

3. „Правото на ЕС в 15 постулата“ – Катехизис.

Поради ограничения брой на посочените издания, членовете на АК-Бургас, които са заплатили членския си внос към колегията, могат да ги получат срещу подпис от канцеларията.