В периода 11-20 април 2022 г. Националният институт на правосъдието организира хибридно обучение на тема „Защита правото на собственост по чл. 1 от Протокол №1, ЕКПЧ“.

Обучението е предназначено за съдии от районните и въззивните съдилища, съдебни помощници, адвокати и други представители на професионалната общност.

Форматът на обучението предвижда въвеждаща онлайн среща, планирана за 11 април 2022 г. от 9:30 до 10:30 ч.

След срещата в периода 11 – 20 април 2022 г. участниците ще имат възможност да се запознаят с актуална практика относно гаранциите за защита на правото на собственост (правото на мирно ползване на притежанията съгласно чл. 1, Протокол 1 към ЕКПЧ), да обсъдят практически казуси и да зададат въпроси към съдия Илияна Папазова-Маркова от Върховния касационен съд, преподавател в обучението.

На 20 април 2022 г. ще се проведе дискусия в хибриден формат, в която част от участниците ще присъстват в зала на НИП, а друга - ще участват онлайн през ZOOM.

По време на дискусията ще бъдат обсъдени постановените решения срещу България на Европейския съд по правата на човека с участието на съдия Папазова и представител на дирекция „Процесуално представителство на РБ пред ЕСПЧ“ към Министерството на правосъдието.

Всички разходи са за сметка на НИП.

Заявки за участие може да се подават в срок до 6.04.2022 г., през системата ИСУПО – isupo.nij.bg (порталът изисква регистрация)

Директна връзка за заявяване : https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=715

Връзка към новина на официалния сайт на НИП : http://www.nij.bg/News/News.aspx?lang=bg-BG&pageID=478&newsID=1810

Лица за контакт: Янислава Андреева – тел. 02 9359 162, 0888 70 57 20, ел. адрес: y.andreeva@nij.bg

Емил Георгиев - тел. 02 9359 103, 0886 93 69 96, ел. адрес: e.georgiev@nij.bg

Събитието се организира в изпълнение на дейност 2 „Укрепване на уменията и компетентностите на съдиите, прокурорите, следователите и други представители на професионалната общност да прилагат основните права“ по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.