Съюзът на юристите в България ви отправя покана за семинар на 28 май 2022 г., който ще се проведе в гр. Стара Загора, в залата на Адвокатска колегия – Стара Загора, ул. „Пазарска“.

на тема:

Заповедно производство след изменението на ГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г.) и предстоящите изменения в заповедното производство съобразно Законопроекта от 2019 г. (тази тема е дообогатена с темата за новия институт на абсолютната давност по чл. 112 ЗЗД).

лектор: Красимир Машев – съдия в Апелативен съд - София

Начало на семинара – 28.05.2022 г. (събота)- 9.30 ч.

Такса правоучастие: 20 лв.

Ще бъде издадено удостоверение за квалификационен курс.

тел. 0888 967 350 или e-mail: kbozukova@mail.bg – Кети Бозукова