УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Представяме на вниманието Ви покана за обучения за адвокати относно пречките за достъпно правосъдие и поставяне на граници в професионален план, организирани от Фондация "Кера".

За контакт: тел. 0886 705 383 и имейл: kera.foundation@gmail.com