Уважаеми адвокати,


От името на фондация "Кера" бихме искали да Ви поканим на обучение на тема:

Достъпно правосъдие: Ефективно участие, защита и работа с лица с интелектуални и/или психосоциални проблеми в досъдебни и съдебни производства

Обучението се провежда в рамките на проекта „Включване и достъп до правосъдие за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания“ (ENABLE - 101056701 - JUST-2021-JACC), съфинансиран от Европейския съюз. Проектът има за цел да насърчи достъпа до правосъдие и по-справедливи наказателни производства за обвиняеми с интелектуални и/или психосоциални увреждания в осем държави от ЕС.

Дата и времетраене на обучението: 30.05.2024 г., от 14 часа до 17 часа

Място на провеждане: Онлайн в платформата Зуум (Zoom)

Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/81462459523?pwd=RsM90JnBhpFwbhtPSCPza8WTXcU7ai.1

Meeting ID: 814 6245 9523

Passcode: 631415

Като прикачен файл може да намерите поканата заедно с програмата на обучението.


Сърдечни поздрави,
Фондация "Кера"