Уважаеми колеги,

В закритата секция на сайта можете да намерите подробности във връзка с поисканата от Европейската комисия информация, необходима за изготвянето на доклада за върховенството на правото през 2023 г.

Информацията следва да бъде изпратена не по-късно от 10.02.2023 г.