Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира подбор на 25 участници от България в курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Киберпрестъпност и електронни доказателства“ (Cybercrime and Electronic Evidence), който ще започне на 22 февруари 2023 г. с откриващ присъствен семинар в гр. Братислава, Словакия (съвместно и при домакинството на Словашката адвокатска колегия) и ще продължи около 3 месеца с онлайн занятия (след провеждане на откриващия семинар). Онлайн занятията са с ангажираност от около 1 час седмично. Необходимо е владеене на английски език за началния семинар, а останалата част от курса ще бъде на български език. Началният семинар ще бъде с продължителност от около 3 часа, а впоследствие учебните материали ще бъдат качвани в платформата на HELP и всеки участник ще може да се запознава с тях колкото и когато има възможност. Участието в курса е напълно безплатно, а разходите на одобрените участници в откриващия семинар в Братислава на 22.02.2023 г. (пътни разходи и настаняване) се покриват от Съвета на Европа по проекта EU-CoE HELP EU III Project.

Тези от Вас, които проявяват интерес и желаят да участват в курса, следва да изпратят своите три имена, изписани на латиница, мотивационно писмо и актуална автобиография (на български език), телефонен номер и е-поща на е-поща coa@abv.bg в срок до 16.12.2022 г.

След изтичане на срока за кандидатстване, ще бъде извършен подбор на кандидатите, като ще се вземе предвид участие в предходни курсове по програмата, интерес и/или опит в сферата на киберпрестъпността и надлежно изпратени документи. Одобрените участници ще бъдат известени до края на м. декември 2022 г., за да имат достатъчно време да планират пътуването и участието си в курса.

На успешно завършилите курса ще бъде издаден сертификат от програма HELP на Съвета на Европа. Курсовете по програмата на Съвета на Европа за обучение на юридически специалисти по права на човека са интерактивни, достъпни и не е задължителна предварителна експертиза от страна на участниците в посочената материя.

Подробна информация, условия за участие и програма на откриващия семинар може да откриете тук:

2302-HEUIII-Launch-CYB-SVK-BUL-concept-note-and-agenda.docx (live.com)