Уважаеми колеги,

Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира подбор на около 30 участници от България в курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“, който ще започне на 14-15 юни 2023 г. с откриващ присъствен семинар в гр. София, на който ще присъстват и колеги от Гърция, и ще продължи около 10 седмици с онлайн занятия (след провеждане на откриващия семинар). Необходимо е владеене на английски език за откриващия семинар, а останалата част от курса ще бъде на български език. Откриващият семинар ще се проведе в присъствен формат на 14 и 15 юни 2023 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4), а впоследствие учебните материали ще бъдат качвани в платформата на HELP и всеки участник ще може да се запознава с тях колкото и когато има възможност. Участието в курса е напълно безплатно, като за участниците извън София се предвижда поемане на разходите за транспорт от страна на Съвета на Европа.

В откриващия семинар участие ще вземат представители на Съвета на Европа, Европейския съд по правата на човека, Агенцията на ЕС за фундаментални права, гръцката и българската адвокатура.

Курсът „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“ се провежда в рамките на съвместна инициатива с колегите от гръцката адвокатура, като следващият трансграничен курс на тема: „Насилие над жени и домашно насилие“ ще бъде открит със семинар в Атина през м. ноември 2023 г., за който ще Ви известим допълнително. Адвокатите, които ще вземат участие в настоящия курс, ще се ползват с приоритет при подбора за участие в следващия съвместен курс с гръцката адвокатура.

Тези от Вас, които проявяват интерес и желаят да участват, следва да изпратят своите три имена, изписани на латиница, е-поща и CV на е-поща coa@abv.bg в срок до 19.05.2023 г.

След записването и одобрението на участниците, всеки ще получи на посочения от него е-mail информация за регистрация за участие в курса, както и за откриващия семинар, който ще се състои на 14-15.06.2023 г. (сряда и четвъртък).

На успешно завършилите курса ще бъде издаден сертификат от програма HELP на Съвета на Европа. Курсовете по програмата на Съвета на Европа за обучение на юридически специалисти по права на човека са интерактивни, достъпни и не е задължителна предварителна експертиза от страна на участниците в посочената материя.

Подробна информация и програма за откриващия семинар можете да откриете в приложения файл, както и на нашия сайт.