Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира подбор на около 25 участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Убежище и права на човека“ (Asylum and Human Rights), който ще започне на 30 септември 2021 г. и ще продължи около 7 седмици. Необходимо е владеене на английски език за началния семинар, а останалата част от курса ще бъде на български език с български преподаватели – специалистите в областта на бежанското право и правата на човека адвокат Диляна Гитева и адвокат Илиана Савова. Участието в курса е безплатно.

Кандидатите, които проявяват интерес и желаят да участват, следва да изпратят своите имена, изписани на латиница, е-поща, телефон и CV на е-поща coa@abv.bg в срок до 24.09.2021 г. След записването на участниците, всеки ще получи на посочения от него е-mail информация за регистрация за участие в курса, както и за откриващия семинар, който ще се състои онлайн на 30.09.2021 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

На успешно завършилите курса ще бъде издаден сертификат от програма HELP на Съвета на Европа. Курсовете по програмата на Съвета на Европа за обучение на юридически специалисти по права на човека са интерактивни, достъпни и не се изисква предварителна експертиза от страна на участниците в посочената материя.