Уведомяваме Ви, че изискванията и условията за участие в изпитите за адвокати и младши адвокати са посочени в Наредба № 2 / 29.10.2004 г. на ВАС (https://www.vas.bg/bg/a/naredba-2-na-vas)

От 1 до 15 септември 2022 г. включително желаещите за да се явят на есенната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати могат да подадат необходимите документи – лично, по пощата или чрез куриерска фирма, до Адвокатска колегия Бургас на адрес: гр.Бургас, ул. "Княз Борис I" № 21, вх.Б, ет.1.

Пакетът от документи, който трябва да представи кандидатът, включва:

  • писмено заявление за участие в изпита, адресирано до Адвокатския съвет;
  • диплома за завършено висше образование и оценките от приложението към дипломата – в оригинал или нотариално заверен препис;
  • удостоверение за придобита юридическа правоспособност – нотариално заверен препис;
  • документ за платена такса в размер на 50 лева – по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет в „УниКредит БУЛБАНК“: BIC: UNCRBGSF; IBAN:BG85 UNCR 7630 1000 0298 13.

Актуализиран конспект за изпита може да изтеглите от сайта: https://www.vas.bg/bg/a/tematichen-konspekt-za-izp...

Успех на всички кандидати!