Уважаеми колеги,

Във връзка с провеждането на изнесените семинари организирани от Софийска адвокатска колегия, с. Лозенец по актуални гражданскоправни въпроси в периода от 14.09. - 17.09.2023 г. и семинар по актуални наказателноправни въпроси от 21.09. - 24.09.2023 г., Ви информираме че, има свободни места и възможност да присъстват на обученията и адвокати от други адвокатски колегии.

За записвания се обръщайте към Здравко Цветков домакин, е-mail: z.tzvetkov@sak-sas.bg, телефон: 0884-352545.

Условия за участие в обучението: За участие в семинарите адвокатите заплащат 60 лв., което включва настаняване в двойна стая в ОД „Лозенец“ за периода, или 120 лв. при самостоятелно ползване на двойна стая.

Настаняването в ОД „Лозенец“ за семинара по гражданскоправни въпроси е на 14.09.2023 г., а обученията ще се провеждат на 15, 16 и 17.09.2023 г.

Настаняването в ОД „Лозенец“ за семинара по наказателноправни въпроси е на 21.09.2023 г., а обученията ще се провеждат на 22, 23 и 24.09.2023 г.

Обученията ще се провеждат в часовете от 9.30 ч., до 13.30 ч., с половин час почивка в обучителна зала на кметство Лозенец, находяща се в непосредствена близост до ОД „Лозенец“.

След потвърждаване на възможността за участие в семинара, дължимите суми могат да бъдат заплащани по банкова сметка на Софийска адвокатска колегия BG61UBBS88881000871392 или в касовия салон на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Софийски адвокатски съвет