ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,
Имаме удоволствието да Ви поканим на организирания от АПИС уебинар, посветен на актуални въпроси на правото на Европейския съюз. Форумът ще се проведе във виртуалната зала на АПИС в платформата Zoom на 24 февруари 2023 г. от 10:00 ч.
Лектор:
Доц. д-р Станислав Костов – преподавател по Право на ЕС в катедра "Европеистика" на Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и в Юридическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Програма на уебинара:
• Някои проблеми в съдебната практика по прилагането на института на извъндоговорната отговорност на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС;
• Условия за допустимост на преюдициалните запитвания.;
• Представяне на новости в правно-информационни системи АПИС.
Участието в уебинара е напълно безплатно и изисква само регистрация. Желаещите да участват, моля да се регистрират тук:
https://events.apis.bg/default.aspx?sid=314&dcode=...
Първите 100 регистрирани участници ще получат линк за достъп до виртуалната зала на уебинара в платформата Zoom, като след съответната лекция ще имат възможност да задават въпроси на лектора.
Останалите регистрирани участници ще могат да проследят събитието в канала на АПИС в YouTube, за което ще получат известие с линк към видео канала. Линк към директното излъчване в YouTube ще бъде публикуван допълнително на сайта на АПИС. Моля да имате предвид, че този начин за проследяване на уебинара не позволява задаване на въпроси и участие в дискусиите.
За допълнителни въпроси и уточнения можете да се обадите на телефон: 02 / 980-48-27 и 02 / 923-98-00.
С пожелание за здраве и успехи!

АПИС Европа АД
W: https://apis.bg/
@: office@apis.bg
T: +359 2 9804827

Това писмо, съгласно ЗЕТ, може да бъде разпознато като непоискано търговско съобщение.
В случай, че желаете АПИС да не Ви изпраща повече съобщения, моля пишете ни на e-mail: office@apis.bg