Уважаеми колеги,

Адвокатски съвет Бургас съвместно с Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", подготвя провеждането на обучение по медиация за членове на колегията. По предварителни уговорки курсът ще се проведе в края на януари или началото на февруари 2024 г. За провеждането му е необходимо присъствието на минимум 24 участници.

Таксата за участие е 310 лв., продължителността е 60 академични часа (2 седмици петък, събота и неделя от 09:00 ч. до 18:00 ч.). След приключване на обучението, участниците в него ще получат сертификати, с които могат да се впишат в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Заявки за участие в обучението можете да отправяте на и-мейл адрес sak_bs@abv.bg, на телефон 056815081 и лично в офиса на БАК до 15.11.2023 г. включително.