Уважаеми дами и господа,

На 25.03.2024 г. на Портала за обществени консултации към МС е качен Проект на нов Закон за съдебната власт. Общественото обсъждане е със срок до 15.04.2024 г.

В тази връзка, по молба на председателя на Комисията по правни въпроси към ВАдвС – адв. Валя Гигова, Ви изпращам проекта на закона, заедно с мотивите и предварителната оценка за въздействие, с възможност да изразите Вашите предложения и становища по проекта в срок до 07.04.2024 г. включително.

Предложенията и становищата си можете да изпращате на имейл адреса на ВАдвС – arch@vas.bg , за да могат същите да получат съответно входящ номер.

За удобство, прилагам и линк към страницата на законопроекта на Портала, на който можете да се запознаете и с останалите качени документи по него:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8240

С уважение,

Волен Бояджийски

Юрисконсулт

Висш адвокатски съвет