От 01.05.2021 г. е в сила новата НАРЕДБА № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри.

Новият Единен Адвокатски регистър се намира на адрес:

https://bar-register.bg