"На заседанието си на 27.10.2022 г. Адвокатският съвет на Адвокатска колегия гр.Бургас прие следното решение:

Намалява размера на встъпителната вноска за вписване в Адвокатска колегия-Бургас от 2000 (две хиляди) на 1000 (хиляда) лева за всички подадени до 31.12.2022 г. заявления за първоначално вписване."