На 1 април ще влязат в сила важни изменения на процедурните правила на Общия съд на Европейския съюз.

С тези промени Общият съд продължава да поддържа модерно и ефективно правосъдие.cp230058bg.pdf
pdf, 210 KB